Bestel deze publicatie
annuleerbestel

De grenzen van het publieke debat

Over verdraagzaamheid en de vrijheid van meningsuiting in de democratische samenleving

De grenzen van het publieke debat
  • Jaar van uitgave 2019
  • 180 pagina's
Auteur:Chrisje Brants, Aernout Nieuwenhuis, Jogchum Vrielink, Eric Heinze en Paul Cliteur
Redacteur:Tom Herrenberg
Icon_printbook 978‐94‐6290‐691‐4 | paperback | 1e druk | € 31,50
Icon_ebook 978‐94‐6274‐208‐6 | digitaal boek | € 31,50

Het recht op de vrijheid van meningsuiting is opgenomen in tal van mensenrechtendocumenten en constituties. De optekening van dit recht in al die verdragen en constituties geeft aan dat het een fundamenteel recht is. Desondanks bestaan er tal van beperkingen op dit recht. Zo is het in de meeste democratieën verboden om groepen mensen te beledigen of om aan te zetten tot discriminatie van, of haat tegen groepen mensen (ook wel aangeduid als hate speech). Ook beledigingen van geloof (godslastering) leiden geregeld tot controverse. Deze bundel gaat over deze onderwerpen. In de verschillende hoofdstukken komen juridische, rechtsfilosofische en empirische aspecten van de vrijheid van meningsuiting in relatie tot hate speech en godslastering aan bod.

Deze bundel bevat bijdragen van Chrisje Brants, Paul Cliteur, Eric Heinze, Tom Herrenberg, Aernout Nieuwenhuis en Jogchum Vrielink.