Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Commentaar & Context Rechtsvordering na de Spoedwet-KEI

Het gewijzigde Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering becommentarieerd vanuit de parlementaire geschiedenis van de KEI-wetgeving

Commentaar & Context Rechtsvordering na de Spoedwet-KEI
  • Jaar van uitgave 2020
  • 746 pagina's
Auteur:Mr. C.A. Alberdingk Thijm, Mr. A.G.F. Ancery, Mr. L.M. van den Berg, Mr. J.J. Dammingh, Mr. drs. F.J.P. Lock, Mr. dr. P. Sluijter, Mr. D. Visser en Mr. Y.A. Wehrmeijer
Redacteur:Prof. mr. J.D.A. den Tonkelaar en Mr. H.M.M. Steenberghe
Reeks:Commentaar & Context
Icon_printbook 978‐94‐6290‐717‐1 | hardcover | 2e druk | € 139,95
Icon_ebook 978‐94‐6094‐435‐2 | digitaal boek | € 139,95

2e druk

Het boek Commentaar & Context Rechtsvordering na de Spoedwet-KEI beoogt de gebruiker van Rechtsvordering-na-KEI een handreiking te bieden. Degene die het wetboek nodig heeft, kan op een nieuwe bepaling stuiten of zich afvragen of een ogenschijnlijk vertrouwde regel na KEI nog wel zo vertrouwd is. De gewijzigde en hetzij in 2017 hetzij als gevolg van de Spoedwet in werking getreden artikelen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden becommentarieerd vanuit de parlementaire geschiedenis.

Met dit boek krijgt de gebruiker per becommentarieerd artikel de beschikking over de teksten van relevante parlementaire geschiedenis met een daarop aansluitend commentaar. In dat commentaar wordt uitleg gegeven, worden dwarsverbanden binnen de vernieuwde wetgeving gelegd, worden verschillen met het oude procesrecht geduid en wordt waar nodig ingegaan op de landelijke procesreglementen. Waar nodig vindt verwijzing naar andere bronnen dan de parlementaire geschiedenis plaats. Bij kleine (tekstuele) wijzigingen wordt met een kort commentaar volstaan. 

De auteurs hebben allen ruime ervaring in de procespraktijk.
De eindredactie is in handen van Hans Steenberghe en Hans den Tonkelaar.

Commentaar & Context Rechtsvordering na de Spoedwet-KEI maakt deel uit van de reeks Commentaar & Context.