Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Commentaar & Context Corporate Governance Code

Een praktische handleiding bij de Corporate Governance Code

Commentaar & Context Corporate Governance Code
  • Jaar van uitgave 2019
  • 276 pagina's
Redacteur:Mr. drs. R.H. Kleipool en Prof. mr. M. van Olffen
Reeks:Commentaar & Context
Icon_printbook 978‐94‐6290‐718‐8 | paperback | 2e druk | € 31,50
Icon_ebook 978‐94‐6094‐436‐9 | digitaal boek | € 31,50

De Nederlandse Corporate Governance Code bevat principes en best practice bepalingen die de verhouding regelen tussen bestuur, raad van commissarissen en aandeelhouders van beursvennootschappen.

Dit boek is een praktische handleiding met een toelichting op de principes en best practice bepalingen van de Code en biedt inzicht in de opzet en achtergrond daarvan.
In 2016 werd de derde Corporate Governance Code gepubliceerd. Toen zijn lange termijn waardecreatie en cultuur als nieuwe  belangrijke thema's opgenomen. In onze eerste druk zijn wij uitgebreid op deze onderwerpen ingegaan, mede in relatie tot de andere onderwerpen waarin die thema’s doorklinken, zoals risicobeheersing. 

In deze tweede druk is de tekst herzien en uitgebreid. We beschrijven onze ervaringen met het in de praktijk toepassen van de Code en gaan in op recente ontwikkelingen op het gebied van corporate governance in Nederland.