Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Claimcode 2019

Commissie Claimcode

Claimcode 2019
  • Jaar van uitgave 2019
  • 70 pagina's
Redacteur:De heer mr. A.H. (Bert) van Delden (voorzitter) De heer prof. dr. mr. E (Eddy) Bauw De heer mr. J.H. (Jurjen) Lemstra De heer R.W. (Rob) Okhuijsen De heer mr. R.W. (Rob) Polak Mevrouw mr. W. (Wil) Tonkens-Gerkema De heer J. van Mourik (secretaris)
Icon_printbook 978‐94‐6290‐608‐2 | paperback | 1e druk | € 21,50

1e druk

De Claimcode is een governance code voor stichtingen en verenigingen die als doel hebben te komen tot collectief schadeverhaal. De code beoogt degenen die zich hierbij willen aansluiten garanties te bieden dat het bestuur steeds de belangen van de collectief benadeelden centraal stelt. De eerste versie van de Claimcode verscheen in 2011. Na inwerkingtreding is de betekenis ervan in de rechtspraktijk gegroeid. Tegelijk heeft de praktijk op het gebied van collectieve claims zich in de afgelopen jaren sterk ontwikkeld, zodat een herziening en aanvulling van de Claimcode niet kon uitblijven. Op basis van evaluaties en consultaties heeft de Commissie Claimcode de Claimcode 2019 opgesteld. Deze uitgave bevat naast de nieuwe Claimcode, waarin een verantwoording van het consultatieproces en een toelichting op de belangrijkste wijzigingen is opgenomen, een overzicht van de ontwikkelingen rondom de Claimcode op het gebied van politiek, wetgeving, rechtspraak en rechtspraktijk in de periode 2011-2019.

De pdf van dit boek is gratis te downloaden onder de tab Extra materiaal

pdf Claimcode 2019

Hieronder kunt u kosteloos de pdf van Claimcode 2019 downloaden.
De papieren versie van het boek kost € 19,00 en kunt u bestellen in onze webshop.