Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Casuïstiek jaarrekeninglezen

Theorievragen, gesloten vragen en opdrachten

Casuïstiek jaarrekeninglezen
  • Jaar van uitgave 2019
  • 468 pagina's
Auteur:P.R. de Geus
Reeks:Boom Juridische studieboeken
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Voor docenten: Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Icon_printbook 978‐94‐6290‐648‐8 | paperback | 4e druk | € 41,50

In deze nieuwe druk zijn extra opdrachten toegevoegd. Bij diverse opdrachten zijn correcties gemaakt. Heeft u correcties op de vragen of de antwoorden, dan het verzoek om die te mailen naar peter.de.geus@kantoordegeus.nl.

‘De jaarrekening is niet door een accountant gecontroleerd en kan daarom niet worden gebruikt bij de beoordeling van de alimentatieplicht.’ ‘Nu we de bezittingen hebben verdeeld, moeten we natuurlijk ook de reserves gaan verdelen.’ ‘Voorzieningen zijn potjes met geld om in de toekomst onverwachte zaken mee te betalen.’
Voormelde uitspraken zijn door advocaten gedaan tijdens rechtszittingen. Dat het vak jaarrekeninglezen noodzakelijk verplicht in de beroepsopleiding gedoceerd wordt, moge duidelijk zijn. Door het alleen bestuderen van de wet (titel 9, Boek 2 BW) is het lastig om jaarrekeninglezen onder de knie te krijgen. 

Met het maken van de vele opdrachten in dit boek wordt het makkelijker om de stof te beheersen en in de praktijk toe te passen.

Deze uitgave bestaat uit twee delen:

  • Theorievragen en gesloten vragen
  • Opdrachten

Antwoorden
Voor docenten die het boek verplicht hebben voorgeschreven zijn, onder voorwaarden, ook  antwoorden  beschikbaar.  U  kunt  deze  aanvragen  door  een  e-mail  te  sturen  naar  peter.de.geus@kantoordegeus.nl  o.v.v.  uw  naam,  onderwijsinstelling  en  telefoonnummer. Voor studenten zijn ongeveer 60% van de antwoorden te vinden op de extra materiaal pagina.

Studentenhandleiding
Voor studenten zijn ongeveer 60% van de antwoorden te vinden. Download de handleiding onderaan deze pagina.

Auteursinformatie

Mr. drs. P.R. de Geus, juridisch/financieel adviseur (oudadvocaat) te Amsterdam, rechterplaatsvervanger te Rotterdam & Dordrecht, Haarlem & Alkmaar en Amsterdam, DGA tandarts- & orthodontiepraktijk te Amsterdam, docent (fiscale) bedrijfseconomie en rechtseconomie aan de juridische faculteit van de Vrije Universiteit te Amsterdam, docent belastingrecht in economisch perspectief aan de Universiteit van Amsterdam. Docent van diverse bedrijfseconomische en fiscale kantoor-, bedrijfs- en postacademisch onderwijscursussen, waar onder beroepsopleiding advocaten door CPO Nijmegen, Law Firm School en de Brauwerij.

Aanvraag docentexemplaar

Ik wil dit boek beoordelen
Dit boek is al aanbevolen literatuur
Dit boek is al verplichte literatuur

M V
Privé Zakelijk
 
 

Een docentexemplaar wordt uitsluitend verstrekt aan docenten van reguliere MBO-, HBO- en WO-instellingen. Wij behandelen alleen aanvragen die gedaan zijn met het e-mailadres dat u heeft bij uw instelling. We behouden ons het recht voor aanvragen niet te honoreren. In dat geval nemen we altijd contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Klik hier voor meer informatie

Vier weken na verzending sturen wij u een e-mail waarin wij u uitnodigen om online enkele evaluatievragen te beantwoorden.

Uw gegevens worden opgenomen in onze docentendatabase en worden gebruikt om u te informeren over nieuwe relevante studietitels op uw vakgebied.

 

Studentenhandleiding

In deze handleiding vindt de student ongeveer 60% van de antwoorden.