Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Bestuursrecht begrepen

Bestuursrecht begrepen
  • Jaar van uitgave 2017
  • 665 pagina's
Auteur:C.L.G.F.H. Albers
Reeks:Recht begrepen
Voor docenten: Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Icon_printbook 978‐94‐6290‐348‐7 | paperback | 3e druk | € 51,50

LET OP: In augustus 2020 verschijnt de nieuwe druk. Meer informatie >

Bestuursrecht begrepen geeft een overzichtelijke en complete beschrijving van het algemeen bestuursrecht en het bestuursprocesrecht voor de juridische hbo-opleiding. Aan de hand van talrijke voorbeelden en juridische casus wordt de hbo-student stapsgewijs ingevoerd in het Nederlandse bestuursrecht. Hierbij is veel aandacht besteed aan didactiek. Geen onnodig ingewikkelde woorden. De wat lastigere onderdelen worden telkens aan de hand van praktijkvoorbeelden toegelicht. Waar nodig en mogelijk zijn schema’s opgenomen om bepaalde leerstukken of procedures te verduidelijken.

Nieuw in de 3e druk
In deze derde druk van Bestuursrecht begrepen is de tekst geactualiseerd. Een actualisatie was wederom noodzakelijk in verband met de vele wijzigingen in de bijzondere bestuurswetgeving. Hierbij zijn tevens belangrijke nieuwe uitspraken verwerkt. Op verschillende plekken zijn didactische verbeteringen doorgevoerd. De hoofdstructuur van het boek en de behandelde onderwerpen bleven ongewijzigd.

Met het oog op de (vermoedelijke) inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2019 is bovendien daar waar dat nodig is in voetnoten verwezen naar de relevante wettelijke bepalingen uit de Omgevingswet die te zijner tijd de bepalingen uit bijvoorbeeld de Wabo zullen vervangen.

Auteursinformatie

Karianne Albers is na haar afstuderen eerst werkzaam geweest als juridisch beleidsmedewerker Materie, Instructie en Opleiding bij het USZO (Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid Overheid en Onderwijs; thans onderdeel van het UWV) en als gerechtssecretaris bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank Maastricht. Vervolgens heeft zij gedurende tien jaar als universitair docent bestuursrecht gewerkt aan de Universiteit Maastricht. Sinds 2008 is zij werkzaam als universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Open Universiteit Heerlen.

Aanvraag docentexemplaar

Ik wil dit boek beoordelen
Dit boek is al aanbevolen literatuur
Dit boek is al verplichte literatuur

Digitaal boek (PDF) - direct downloaden
Boek (gedrukt exemplaar) - levering twee tot vijf werkdagen
M V
Privé Zakelijk
 
 

Een docentexemplaar wordt uitsluitend verstrekt aan docenten van reguliere MBO-, HBO- en WO-instellingen. Wij behandelen alleen aanvragen die gedaan zijn met het e-mailadres dat u heeft bij uw instelling. We behouden ons het recht voor aanvragen niet te honoreren. In dat geval nemen we altijd contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Klik hier voor meer informatie

Vier weken na verzending sturen wij u een e-mail waarin wij u uitnodigen om online enkele evaluatievragen te beantwoorden.

Uw gegevens worden opgenomen in onze docentendatabase en worden gebruikt om u te informeren over nieuwe relevante studietitels op uw vakgebied.