Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Bestuursrecht

Bestuursrecht
  • Jaar van uitgave 2019
  • 324 pagina's
Auteur:W.B.M. Elferink en G.W. de Ruiter
Reeks:Recht in je opleiding
Voor docenten: Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Icon_printbook 978‐94‐6290‐619‐8 | paperback | 5e druk | € 31,50

Dit boek is geschreven voor de hbo-student die tijdens zijn opleiding kennismaakt met de eerste beginselen van het bestuursrecht. Het behandelt op leesbare en toegankelijke wijze alle belangrijke onderwerpen van het bestuurs(proces)recht en kenmerkt zich door een heldere opbouw. De auteurs hebben gekozen voor een praktische benadering van de stof met veel krantenartikelen, jurisprudentie en voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Op deze wijze krijgt de student de stof op een leesbare en toegankelijke wijze gepresenteerd. De student kan uitgebreid oefenen aan de hand van vele kennisvragen, open vragen en meerkeuzevragen. Op deze manier ontwikkelt de student de vaardigheid om de verworven kennis toe te passen in de vele oefenopgaven. Deze kennis- en toepassingsgerichte opzet van het boek sluit aan op het competentiegerichte onderwijs binnen het hbo. In deze vijfde druk zijn de meest recente ontwikkelingen in het bestuursrecht meegenomen. Bovendien zijn nieuwe vragen per hoofdstuk opgenomen en is een nieuw hoofdstuk met oefenvragen toegevoegd.

Recensie
Bestuursrecht op hetrechtenstudentje.nl.

Doelgroep

Dit boek is gezien het inleidende karakter geschikt voor onder andere de propedeuse van de opleiding HBO-Rechten, voor de bestuursacademie en voor andere hbo-instellingen waarbij bestuursrecht wordt gedoceerd. Voor de praktijkjurist biedt dit boek een goed overzicht van de actualiteiten en recente ontwikkelingen op het gebied van het algemeen bestuursrecht.

Auteursinformatie

Mr. W.M.B. (Willie) Elferink is werkzaam geweest bij de gemeentelijke overheid, laatstelijk als gemeentesecretaris. Sinds 2001 is hij bij de rechtspraak werkzaam als bestuursrechter en civiele rechter.

Mr. G.W. (Wim) de Ruiter is als hoofddocent verbonden aan de opleiding Bedrijfskunde aan de faculteit Economie en Management van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Aanvraag docentexemplaar

Docentenhandleiding

Ik wil dit boek beoordelen
Dit boek is al aanbevolen literatuur
Dit boek is al verplichte literatuur
alle inclusief docentenhandleiding


M V
Privé Zakelijk
 
 

Een docentexemplaar wordt uitsluitend verstrekt aan docenten van reguliere MBO-, HBO- en WO-instellingen. Wij behandelen alleen aanvragen die gedaan zijn met het e-mailadres dat u heeft bij uw instelling. We behouden ons het recht voor aanvragen niet te honoreren. In dat geval nemen we altijd contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Klik hier voor meer informatie

Vier weken na verzending sturen wij u een e-mail waarin wij u uitnodigen om online enkele evaluatievragen te beantwoorden.

Uw gegevens worden opgenomen in onze docentendatabase en worden gebruikt om u te informeren over nieuwe relevante studietitels op uw vakgebied.