Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Arbeidsrechtelijke themata – Bijzondere arbeidsverhoudingen

Arbeidsrechtelijke themata – Bijzondere arbeidsverhoudingen
  • Jaar van uitgave 2017
  • 753 pagina's
Redacteur:Mr. dr. G.W. van der Voet
Reeks:Bakelsinstituut
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Icon_printbook 978‐94‐6290‐199‐5 | hardcover | 2e druk | € 88,00
Icon_ebook 978‐94‐6274‐500‐1 | digitaal boek | € 88,00

In 1907 koos de wetgever bewust en nadrukkelijk voor een uniforme regeling van de arbeidsovereenkomst. Een regeling die heden ten dage is terug te vinden in Boek 7.10 BW. Gezien de parlementaire geschiedenis van deze wettelijke regeling zou men denken dat er dus maar één wettelijke regeling inzake ‘het recht der arbeiders’ bestaat. Niets is echter minder waar. In de afgelopen eeuw heeft een veelheid aan bijzondere arbeidsverhoudingen een (geheel of gedeeltelijk) afwijkende regeling gekregen, terwijl de in 1907 reeds bestaande bijzondere regelingen werden gehandhaafd. Te denken valt daarbij aan:

- de ambtenaar;
- de docent;
- de geestelijke;
- de sporter;
- de statutair bestuurder;
- de internationale werknemer;
- de zeevarende;
- de BES-werknemer;
- de zzp’er;
- de handelsagent;
- de oudere werknemer;
- de werknemer van een insolvente werkgever;
- de huishoudelijk werker;
- de gesubsidieerde werknemer;
- de vrijwilliger;
- en de uitzendkracht.

Doel van deze bundel is allereerst de praktijkjurist een handzaam overzicht van deze regelingen te verschaffen. Daartoe hebben een flink aantal specialisten op het gebied van de betreffende arbeidsverhoudingen een bijdrage aan deze bundel geleverd. In de huidige, tweede druk zijn de laatste ontwikkelingen – waaronder de inwerkingtreding van de Wwz en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, alsook de gewijzigde wet- en regelgeving voor zzp’ers – verwerkt. Voorts is het hoofdstuk over de bestuurder volledig herschreven, wordt in het hoofdstuk over de uitzendkracht aandacht besteed aan de recente arresten van de Hoge Raad over de allocatiefunctie en is er een hoofdstuk over de oudere werknemer toegevoegd.

Het blijft echter niet bij een beschrijving van de toepasselijke regelgeving. Per bijzondere arbeidsverhouding staat tevens de vraag centraal welke rechtvaardigingsgrond indertijd voor de betreffende (bijzondere) regeling door de wetgever is aangevoerd en in hoeverre die rechtvaardigingsgrond anno 2017 nog steeds opgaat.

Kortom: een unieke bundeling van bijzondere regelingen. Een must have voor elke arbeidsrechtjurist!

De Bakelsreeks wordt uitgegeven vanwege het Bakelsinstituut. Het instituut, een gezamenlijk studiecentrum van de secties arbeidsrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Rijksuniversiteit Groningen en een aantal advocatenkantoren, richt zich op het initiëren en uitvoeren van grensverkennend onderzoek op het terrein van het arbeidsrecht.

Voor meer actuele uitgaven over arbeidsrecht, kijkt u op www.oogvoorarbeidsrecht.nl.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor arbeidsrechtadvocaten, wetenschappers en praktijkjuristen. Daarnaast kan het boek gebruikt worden door masterstudenten arbeidsrecht.

Auteursinformatie

Mw. mr. dr. G.W. van der Voet is advocaat bij AKD te Rotterdam en daarnaast als universitair docent verbonden aan de Sectie Arbeidsrecht van de Erasmus School of Law.

Aanvraag docentexemplaar

Ik wil dit boek beoordelen
Dit boek is al aanbevolen literatuur
Dit boek is al verplichte literatuur

Digitaal boek (PDF) - direct downloaden
Boek (gedrukt exemplaar) - levering twee tot vijf werkdagen
M V
Privé Zakelijk
 
 

Een docentexemplaar wordt uitsluitend verstrekt aan docenten van reguliere MBO-, HBO- en WO-instellingen. Wij behandelen alleen aanvragen die gedaan zijn met het e-mailadres dat u heeft bij uw instelling. We behouden ons het recht voor aanvragen niet te honoreren. In dat geval nemen we altijd contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Klik hier voor meer informatie

Vier weken na verzending sturen wij u een e-mail waarin wij u uitnodigen om online enkele evaluatievragen te beantwoorden.

Uw gegevens worden opgenomen in onze docentendatabase en worden gebruikt om u te informeren over nieuwe relevante studietitels op uw vakgebied.