Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht
  • Jaar van uitgave 2017
  • 424 pagina's
Auteur:H.M. Treep
Reeks:Boom Juridische studieboeken
Voor docenten: Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Icon_printbook 978‐94‐6290‐314‐2 | paperback | 13e druk | € 55,00

Eerder dit jaar kondigden we een nieuwe druk van deze uitgave aan. Deze nieuwe druk zal helaas niet verschijnen. Dit boek wordt vervangen door het boek Arbeidsrecht begrepen dat in de zomer van 2020 zal verschijnen. Meer informatie en bestellen > 

In Arbeidsrecht worden de belangrijkste thema’s op het gebied van het arbeidsrecht behandeld. Door de systematische, maar ook praktische opzet is het boek geschikt voor zowel beroepsopleidingen op hbo-niveau als voor functionarissen die in de dagelijkse beroepspraktijk met vraagstukken op het gebied van arbeidsrecht geconfronteerd worden. Ook leent het boek zich goed voor het gebruik bij trainingen en cursussen op het terrein van het arbeidsrecht voor het bedrijfsleven.

De volgende thema’s komen in Arbeidsrecht aan de orde:
- Inleiding recht. Dit hoofdstuk gaat in op die aspecten uit het algemene recht, die relevant zijn voor een beter begrip van het arbeidsrecht.
- Arbeidsovereenkomstenrecht. Aan bod komt onder andere de regelgeving omtrent contracten voor (on)bepaalde tijd, proeftijd, loon, vakantie en verlof en overige rechten en plichten van werknemer en werkgever.
- Ontslagrecht. Ingegaan wordt op de diverse wijzen waarop een arbeidsrelatie beëindigd kan worden. Stilgestaan wordt bij het beeindigen van contracten voor bepaalde tijd, ontslag op staande voet, het opzeggen met schriftelijke instemming van de werknemer, de procedures bij het UWV en bij de kantonrechter, de transitievergoeding enzovoort.
- Collectief arbeidsrecht. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de belangrijkste aspecten van het collectieve arbeidsvoorwaardenrecht. Aan de orde komen onder andere de soorten cao-bepalingen die er zijn en de rechten die werknemers aan een cao kunnen ontlenen. Tevens komt het stakingsrecht aan de orde.
- Flexibele arbeidsrelaties. Uitgebreid wordt ingegaan op het steeds belangrijker wordende randgebied van het arbeidsrecht waar we onder andere oproep-, uitzend- en detacheringskrachten, payrollmedewerkers, freelancers en thuiswerkers tegenkomen.
- Bijlagen. In de bijlagen zijn onder andere een oefentoets en voorbeeldcontracten opgenomen.

Auteursinformatie

Mr. Marion Treep is als hoofddocent Arbeidsrecht werkzaam bij de opleiding HRM (Academie Mens en Arbeid) van Saxion (www.saxion.nl).

Aanvraag docentexemplaar

Ik wil dit boek beoordelen
Dit boek is al aanbevolen literatuur
Dit boek is al verplichte literatuur

Digitaal boek (PDF) - direct downloaden
Boek (gedrukt exemplaar) - levering twee tot vijf werkdagen
M V
Privé Zakelijk
 
 

Een docentexemplaar wordt uitsluitend verstrekt aan docenten van reguliere MBO-, HBO- en WO-instellingen. Wij behandelen alleen aanvragen die gedaan zijn met het e-mailadres dat u heeft bij uw instelling. We behouden ons het recht voor aanvragen niet te honoreren. In dat geval nemen we altijd contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Klik hier voor meer informatie

Vier weken na verzending sturen wij u een e-mail waarin wij u uitnodigen om online enkele evaluatievragen te beantwoorden.

Uw gegevens worden opgenomen in onze docentendatabase en worden gebruikt om u te informeren over nieuwe relevante studietitels op uw vakgebied.

 

Jaarlijkse aanvullingen en correcties (juli 2019)

Jaarlijkse aanvullingen en correcties (juli 2019)

De 13e druk is bijgewerkt tot 1 juni 2017. In het bestand dat u hieronder kunt downloaden vindt u alle aanvullingen en correcties op de 13e druk.

Aanvullingen en correcties_september 2019