Bestel deze publicatie
annuleerbestel

40 jaar rechtspraak Ondernemingskamer over adviesrecht

40 jaar rechtspraak Ondernemingskamer over adviesrecht
  • Jaar van uitgave 2019
  • 188 pagina's
Redacteur:Mr. dr. L.C.J. Sprengers en Dr. R.D. Poelstra
Reeks:Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA) (deel 46)
Icon_printbook 978‐94‐6290‐698‐3 | paperback | 1e druk | € 21,00
Icon_ebook 978‐94‐6094‐212‐9 | digitaal boek | € 21,00

Dit boek is verschenen ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam als beroepsrechter bij geschillen over het adviesrechtrecht van ondernemingsraden. Het adviesrecht is in de afgelopen decennia uitgegroeid tot een van de belangrijkste bevoegdheden van de ondernemingsraad. Niet op zijn minst door de rechtspraak die over het adviesrecht in de afgelopen 40 jaar is ontwikkeld door de Ondernemingskamer. Deze heeft grote invloed gehad op hoe het adviesrecht van de ondernemingsraden zich heeft ontwikkeld.

In dit boek, geschreven door auteurs uit de advocatuur, juridische beroepspraktijk en wetenschap, worden verschillende aspecten behandeld die te maken hebben met de rechtspraak van de Ondernemingskamer over het adviesrecht. Aan de hand van zes deelonderwerpen wordt geschetst op welke wijze de rechtspraak van de Ondernemingskamer sinds 1979 een andere invulling heeft gegeven aan het adviesrecht. Bovendien bevat het boek bijdragen over feiten en cijfers over 40 jaar procederen bij de Ondernemingskamer, een bijzonder interview met drie voorzitters van de Ondernemingskamer en delen een aantal ondernemingsraden hun eigen ervaringen met procederen bij de Ondernemingskamer en de nasleep van een beroepsprocedure.