Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Wereld in beweging

Internationale betrekkingen in het mondiale tijdperk

Wereld in beweging
  • Jaar van uitgave 2019
  • 504 pagina's
Redacteur:Joris Voorhoeve, Saskia Rademaker en Reitse Keizer
Reeks:Studieboeken bestuur en beleid
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Voor docenten: Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Icon_printbook 978‐94‐6290‐643‐3 | paperback | 2e druk | € 52,50

'Zeer goed basisboek over internationale relaties, maakt het inzichtelijk voor studenten en geeft een stabiele basis.' - Docent Bestuurskunde

De wereld verandert snel. Hoe moeten wij ons op de toekomst voorbereiden? Dat begint met een goed begrip van hoe de wereld feitelijk in elkaar zit, wat de drijvende krachten zijn, hoe machtspolitiek van de grote mogendheden op andere landen inwerkt en aan welke eisen van volkenrecht en politieke ethiek goed beleid hoort te voldoen. Ook de werking van de mondiale economie en van internationale organisaties als de VN, de NAVO en de EU is erg belangrijk.

Dit studieboek geeft een inleiding in de leer van de internationale betrekkingen. Deskundigen leggen helder uit hoe de huidige politieke wereld is ontstaan, wat er op de agenda van het buitenlands beleid staat, en in welke richting de mondiale problematiek zich ontwikkelt. 

Wat is het risico op nieuwe oorlogen? Zou de Europese Unie uiteen kunnen vallen? Waarom is er ontwikkelingssamenwerking? Hoe op te treden tegen agressie en schendingen van het volkenrecht en de rechten van de mens? Hoe kunnen kleine, maar welvarende en moderne landen als Nederland en België zich staande houden en voor een veilige toekomst helpen zorgen? Horen we vooral het nationale belang te behartigen of moeten we ons als echte wereldburgers opstellen? Hoe is er opbouwende invloed uit te oefenen, als burger, kiezer, politicus, belangenbehartiger of activist voor goede doelen?

Dat zijn relevante vragen die steeds opnieuw, kritisch nadenkend, moeten worden beantwoord om betere resultaten te boeken. Wereld in Beweging is een handreiking daarvoor.

Doelgroep

Nederlandse en Vlaamse bachelorstudenten in het hoger onderwijs (universiteit en hogeschool).

Auteursinformatie

Prof. dr. ir. J.J.C. (Joris) Voorhoeve is emeritus hoogleraar Internationale Organisaties te Leiden, Wageningen en Antwerpen, oud-lector Internationale Vrede, Recht en Veiligheid aan De Haagse Hogeschool en oud-directeur Instituut Clingendael.
  
S. (Saskia) Rademaker MA werkt bij De Haagse Hogeschool als politicologisch onderzoeker voor de combinatie van Chair en Lectoraat United Nations Studies in Peace and Justice (samenwerking met Universiteit Leiden) en daarnaast als beleidsadviseur bij de dienst Onderwijs, Kennis en Communicatie. Eerder werkte zij voor het Lectoraat Internationale Vrede, Recht en Veiligheid.

Drs. R.A. (Reitse) Keizer werkt bij De Haagse Hogeschool als economisch onderzoeker, zowel bij de combinatie van Chair en Lectoraat United Nations Studies in Peace and Justice (samenwerking met Universiteit Leiden), als bij het Lectoraat New Finance. Eerder werkte hij voor het Lectoraat Internationale Vrede, Recht en Veiligheid en als secretaris van het college van bestuur.

Aanvraag docentexemplaar

Ik wil dit boek beoordelen
Dit boek is al aanbevolen literatuur
Dit boek is al verplichte literatuur

M V
Privé Zakelijk
 
 

Een docentexemplaar wordt uitsluitend verstrekt aan docenten van reguliere MBO-, HBO- en WO-instellingen. Wij behandelen alleen aanvragen die gedaan zijn met het e-mailadres dat u heeft bij uw instelling. We behouden ons het recht voor aanvragen niet te honoreren. In dat geval nemen we altijd contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Klik hier voor meer informatie

Vier weken na verzending sturen wij u een e-mail waarin wij u uitnodigen om online enkele evaluatievragen te beantwoorden.

Uw gegevens worden opgenomen in onze docentendatabase en worden gebruikt om u te informeren over nieuwe relevante studietitels op uw vakgebied.