Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Waarom morele vragen politiek urgent worden

Een bijdrage vanuit de maatschappelijke bestuurskunde (2)

Waarom morele vragen politiek urgent worden
  • Jaar van uitgave 2015
  • 74 pagina's
Auteur:Gabriël van den Brink
Reeks:Omwille van de publieke zaak - Drie bijdragen vanuit de maatschappelijke bestuurskunde (deel 2)
Icon_printbook 978‐94‐6236‐642‐8 | paperback | 1e druk | € 24,00
Icon_ebook 978‐94‐6274‐462‐2 | digitaal boek | € 24,00

De afgelopen jaren is het vertrouwen van burgers in de politiek sterk gedaald. Aan de vele verklaringen voor deze ontwikkeling voegt Gabriël van den Brink een nieuw element toe. Hij meent dat professionele politici zich te eenzijdig op machtsuitoefening en juridische regels richten, met als gevolg dat het politieke bedrijf een morele leegte vertoont. Dat is des te ernstiger omdat de samenleving juist het omgekeerde laat zien. Onder burgers, professionals en ondernemers neemt de morele gevoeligheid geleidelijk toe. Dat uit zich deels in initiatieven buiten de parlementaire politiek om, deels in een leegloop van het politieke midden, waarbij de belangstelling naar meer populistische partijen aan de linkerzijde of rechterzijde van het politieke spectrum gaat. Deze paradoxale situatie vloeit mede voort uit de modernisering van Nederland, een proces dat van tijd tot tijd op gespannen voet staat met de morele gevoelens die de mens van nature bezit.

Auteursinformatie

Gabriël van den Brink (1950) studeerde filosofie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij promoveerde in 1995 op een historisch onderzoek naar de modernisering van het bestaan. Daarna deed hij cultuursociologisch onderzoek naar het moderne leven in Nederland. Vanaf 2005 volgde een benoeming als hoogleraar Maatschappelijke Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg. Hij was eveneens werkzaam als lector aan de Politieacademie. De tekst uit dit boek vormt de basis voor zijn afscheidsrede in Tilburg.

Onlangs verschenen er uitgebreide interviews met Gabriël van den Brink, naar aanleiding van zijn afscheid als hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg, in verschillende kranten over het tekortschieten van Nederlandse politici in het maken van morele overwegingen en waarvoor we "de prijs van een breed levende politieke onvrede betalen." 

Klik hier voor het interview in de Volkskrant

Klik hier voor het interview in Trouw

Klik hier voor het interview in NRC

Klik hier voor het interview in De Groene Amsterdammer

Bekijk de bijlage