Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Veerkrachtig Bestuur

Voorbij neoliberale drift en populistische kramp

Veerkrachtig Bestuur
  • Jaar van uitgave 2017
  • 260 pagina's
Auteur:Willem Trommel
Icon_printbook 978‐94‐6236‐822‐4 | paperback | 1e druk | € 32,50
Icon_ebook 978‐94‐6274‐815‐6 | digitaal boek | € 32,50

Het actuele denken over de natiestaat wordt beheerst door een tweetal armoedige beelden. Dominant is het beeld van de natiestaat als economische onderneming. Het gaat hier om een neoliberale drift die de gemeenschap hoofdzakelijk beziet als een bedrijfshuishouding: de BV Nederland. Dit heeft inmiddels een tegenreactie uitgelokt in de vorm van virulent populisme. Angst voor het vreemde en een diep verlangen naar een afgegrendelde, ‘authentieke gemeenschap’ typeren de populistische kramp.

Dit boek analyseert hoe we in deze heilloze spagaat van drift en kramp terecht zijn gekomen, om vervolgens op zoek te gaan naar een meer inspirerend toekomstbeeld. Hierin staat het begrip maatschappelijke veerkracht centraal. De studie laat zien dat er nieuwe gemeenschappen in de maak zijn, die zich oriënteren op een maatschappelijke orde voorbij de natiestaat. Verzet tegen neoliberalisme, toewijding aan het maatschappelijk experiment en inspiratie vanuit neosociale verbeeldingskracht zijn daarbij leidende noties.

Auteursinformatie

Willem Trommel (1959) is hoogleraar beleid en bestuur bij de faculteit sociale wetenschappen van de VU, Amsterdam. Daarnaast is hij themaleider ‘governance’ in het Institute for Societal Resilience. Zijn werk richt zich op de hervorming van het publieke domein onder condities van een snel veranderende, ‘laatmoderne’ samenleving. Kenmerkend daarbij is een sociologische benadering van politiek, beleid en bestuur.