Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Synchrone besluitvorming

Over versterkend handelen van tussenpersonen in meervoudige besluitvorming

Synchrone besluitvorming
  • Jaar van uitgave 2017
  • 274 pagina's
Auteur:Jitske van Popering-Verkerk
Icon_printbook 978‐94‐6236‐789‐0 | paperback | 1e druk | € 48,50
Icon_ebook 978‐94‐6274‐763‐0 | digitaal boek | € 48,50

Besluitvorming over complexe onderwerpen verloopt vaak moeizaam. Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten handelen zelfstandig zonder afstemming, of zijn eindeloos bezig met afstemmen zonder dat iets gebeurt.

Dit onderzoek naar besluitvorming in de zuidwestelijke delta presenteert een alternatieve benadering. Besluitvorming is mogelijk wanneer iedere overheid vanuit haar eigen rol, taken en verantwoordelijkheden versterkende acties inzet. Dit is wat wij synchrone besluitvorming noemen.

Dit boek helpt ambtenaren, adviseurs, onderzoekers en bestuurders om te handelen in complexe besluitvorming. Het helpt om besluitvorming beter in te schatten en laat zien welke mogelijkheden tussenpersonen hebben om tot synchronisatie te komen. Ook wordt duidelijk hoe regels, organisaties en teams bijdragen aan synchrone besluitvorming.

Auteursinformatie

Jitske van Popering-Verkerk is werkzaam als onderzoeker aan de afdeling Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In haar onderzoek staat complexe besluitvorming en de rol van mensen daarin centraal. Als onderdeel van haar promotieonderzoek is Jitske betrokken geweest als bestuurskundig adviseur in het programma Zuidwestelijke Delta. Ook heeft zij meegewerkt aan verschillende projectonderzoeken in het waterdomein en de ruimtelijke ordening.