Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Slimme handhaving

Een empirisch onderzoek naar handhaving en naleving van de socialezekerheidswetgeving

Slimme handhaving
  • Jaar van uitgave 2018
  • 130 pagina's
Auteur:Marc Hertogh, Willem Bantema, Heleen Weyers, H.B. Winter en Paulien de Winter
Redacteur:Marc Hertogh
Icon_printbook 978‐94‐6290‐530‐6 | paperback | 1e druk | € 36,50
Icon_ebook 978‐94‐6274‐905‐4 | digitaal boek | € 36,50

Met de actuele discussie over de toekomst van de verzorgingsstaat staat ook de hand having in de sociale zekerheid hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Deze bundel doet verslag van de resultaten van een empirisch onderzoek naar hand having in de sociale zekerheid dat in de periode 2014-2018 is uitgevoerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Op basis van uitgebreide casestudies bij UWV en sociale dienst en een
landelijke enquête onder meer dan duizend uitkeringsgerechtigden wordt een nieuw perspectief op handhaving geïntroduceerd. Het onderzoek laat zien dat het nalevingsniveau in de sociale zekerheid niet zozeer is gebaat bij ‘meer’ handhaving, maar bij ‘slimmere’ handhaving. Anders gezegd, de effectiviteit van de handhaving in de sociale zekerheid wordt niet alleen bepaald door hardere of softere maatregelen, maar ook door de mate waarin de handhavingsstijl is afgestemd op de specifieke achtergronden en verwachtingen van de uitkeringsgerechtigde.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor handhavers, beleidsmakers en onderzoekers die zich bezighouden met handhaving en naleving in de sociale zekerheid.