Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Samenwerken en regisseren

Complexe samenwerkingsprocessen

Samenwerken en regisseren
  • Jaar van uitgave 2019
  • 179 pagina's
Auteur:J. Goedee en A. Entken
Reeks:Studieboeken bestuur en beleid
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Voor docenten: Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Icon_printbook 978‐94‐6236‐905‐4 | paperback | 2e druk | € 40,00

2e druk

Samenwerken tussen professionals uit verschillende disciplines is noodzakelijk om complexe thema’s voor cliënten en burgers op te lossen. Dit boek geeft antwoord op de vraag hoe complexe samenwerkingsprocessen efficiënt en effectief kunnen worden ingericht. Ook komen de succesfactoren voor complexe samenwerking stapsgewijs aan de orde. Aan de hand van een theoretisch conceptueel model en praktische voorbeelden wordt toegelicht hoe je vraaggericht kunt werken, borgen en monitoren. Ook zal duidelijk worden waarom het voor de samenwerkende organisaties en de cliënten van belang is om een onderscheid te maken tussen verschillende (keten) samenwerkingsvormen.

Wijzigingen de tweede druk
In de tweede druk gaan de auteurs dieper in op de circulariteit van vraag-gestuurd samenwerken: hoe kom je van data-analyse naar een geborgde en data-gedreven aanpak? De auteurs nemen u mee in deze route die loopt van analyseren, interpreteren en reflecteren, inrichten tot en met het (digitaal) borgen. Tevens wordt de relatie gelegd met (digitale) kwaliteitskaders (referentiemodellen) die gezamenlijk met professionals en cliënten worden ingericht. Deze kwaliteitskaders vormen het uitgangspunt voor casus- en procesregie en genereren data op basis waarvan professionals en cliënten in de gelegenheid worden gesteld effectieve (af)wegingen te maken over in te zetten interventies. 

Doelgroep

Samenwerken en regisseren is een ‘must’ voor bestuurders en professionals die dagelijks te maken hebben met complexe thema’s waarvoor samenwerken over afdelings- en organisatiegrenzen heen nodig is. Tevens is dit boek bedoeld voor studenten Bedrijfskunde, Bestuurskunde en Organisatiewetenschappen ter voorbereiding op de beroepspraktijk.

Auteursinformatie

Arnoud Entken, BSc. studeerde heao bedrijfsinformatica en heeft grondige ervaring als ICT-architect op het gebied van afdelings- en organisatie overstijgende (keten)samenwerking. Hij adviseert diverse organisaties in zowel de profit- als de non-profitsector en werkt als Chief Information Officer bij de organisatie Optimale Samenwerking. Arnoud is de grondlegger van het ICT-samenwerkingsplatform INKIS.

Prof. dr. John Goedee studeerde bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en promoveerde aan de Universiteit van Tilburg. Hij bekleedde diverse directie- en programmamanagementfuncties in zowel de profit- als de non-profitsector. John begeleidt complexe samenwerkingsprocessen en onderzoek in zowel binnen- als buitenland. Hij is parttime verbonden aan de Universiteit van Tilburg als bijzonder hoogleraar Complexe Samenwerkingsprocessen en JADS (Jheronimus Academy of Data Science). 

Aanvraag docentexemplaar

Ik wil dit boek beoordelen
Dit boek is al aanbevolen literatuur
Dit boek is al verplichte literatuur

M V
Privé Zakelijk
 
 

Een docentexemplaar wordt uitsluitend verstrekt aan docenten van reguliere MBO-, HBO- en WO-instellingen. Wij behandelen alleen aanvragen die gedaan zijn met het e-mailadres dat u heeft bij uw instelling. We behouden ons het recht voor aanvragen niet te honoreren. In dat geval nemen we altijd contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Klik hier voor meer informatie

Vier weken na verzending sturen wij u een e-mail waarin wij u uitnodigen om online enkele evaluatievragen te beantwoorden.

Uw gegevens worden opgenomen in onze docentendatabase en worden gebruikt om u te informeren over nieuwe relevante studietitels op uw vakgebied.