Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Publieke professionals

Besturen en balanceren, netwerken en improviseren

Publieke professionals
  • Jaar van uitgave 2018
  • 206 pagina's
Redacteur:Henno Theisens
Icon_printbook 978‐94‐6236‐873‐6 | paperback | 1e druk | € 59,50

Door veranderingen in de samenleving moeten publieke professionals steeds meer kunnen samenwerken in complexe, horizontale netwerken met veel verschillende maatschappelijke partijen. Tegelijkertijd werken zij in organisaties, bijvoorbeeld ministeries, die nog steeds hiërarchisch, dus verticaal, zijn georganiseerd. Tussen die twee organisatievormen zit spanning. Binnen een ministerie zijn bijvoorbeeld het vermijden van fouten en het bedienen van de politieke top belangrijk, terwijl buiten het ministerie innovatie en persoonlijke overtuigingskracht van groot belang zijn. Hoe gaan effectieve publieke professionals met die spanning om? In dit boek worden antwoorden gezocht op deze vraag in zeven casestudies naar publieke professionals op verschillende plekken in de samenleving. Het boek eindigt met tien lessen voor publieke professionals. Die lessen beperken zich niet tot de competenties van individuen; ook de manier waarop teams en netwerken gestructureerd worden blijkt belangrijke effecten te hebben op de effectiviteit van professionals.