Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Projectmatig werken bij de gemeentelijke overheid

Projectmatig werken bij de gemeentelijke overheid
  • Jaar van uitgave 2005
  • 231 pagina's
Auteur:E. Kraijo
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Voor docenten: Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Icon_printbook 978‐90‐5931‐393‐4 | paperback | 1e druk | € 37,50

Gemeenten erkennen het belang van integraal werken: hun schaalgrootte neemt toe door herindelingen en het duale stelsel krijgt steeds meer vorm. Denken in projecten biedt een adequaat antwoord op de uitdagingen waarvoor gemeenten staan.

In dit boek zijn de ruime ervaring van de auteur en het enthousiasme van twintig gemeenten samengebracht. De indeling is overzichtelijk: drie delen behandelen elk een specifieke kant van projectmatig werken. Deel 1 vormt een introductie en beschrijft de kernbegrippen. Deel 2 belicht het managen van deze werkwijze, die vaak botst met de heersende cultuur. Deel 3 vormt het praktijkhandboek en zet de diverse projectmatige rollen uiteen.

De uitgave is door zijn brede opzet geschikt voor iedereen binnen een gemeente die te maken heeft met projecten. Ook provincies, waterschappen en andere overheden kunnen hun voordeel doen met de concepten uit dit boek.

Auteursinformatie

Enrico Kraijo heeft als organisatieadviseur ruime ervaring met het professionaliseren van projectmatig werken bij de overheid. Hij begeleidde de afgelopen jaren 35 gemeenten bij het professionaliseren van hun projectmanagement.  Hij is werkzaam als zelfstandig organisatieadviseur vanuit het Bureau Gemeentelijk Projectmanagement (e.kraijo@bureaugemeentelijkprojectmanagement.nl).