Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Politiek

Een inleiding in de politieke wetenschappen

Politiek
  • Jaar van uitgave 2018
  • 368 pagina's
Auteur:K. Deschouwer en M. Hooghe
Reeks:Studieboeken bestuur en beleid
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Voor docenten: Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Icon_printbook 978‐94‐6236‐852‐1 | paperback | 5e druk | € 44,00

LET OP: De nieuwe druk verschijnt in augustus 2020. Meer informatie >

Politiek bepaalt voor een belangrijk deel ons dagelijks leven: van eenvoudige verkeersregels, tot de vraag wie er toegang krijgt tot onderwijs of gezondheidszorg. Dit handboek reikt de instrumenten aan voor de wetenschappelijke studie van het politieke bestel. Het boek beoogt een brede kennismaking met de politiek; van de politieke filosofie, de empirische studie van politiek gedrag tot een korte inleiding tot de bestuurskunde. Tegelijk is het ook een inleiding tot de politieke wetenschappen: wat is nu eigenlijk het specifieke van politicologie als wetenschapsdiscipline?

Dit boek kiest voor een vergelijkende benadering: sleutelbegrippen als democratie, parlement, regering, liberalisme of beleidscyclus worden uitgelegd aan de hand van voorbeelden uit Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en andere Europese landen. Dit boek kiest ook voor de toekomst, door te eindigen met een hoofdstuk over de Europese Unie. Ondanks alle recente gebeurtenissen: voor aankomende generaties wordt de Unie het belangrijkste politieke systeem.

Deze vijfde druk is volledig geactualiseerd.

Er bestaan weinig inleidingen in de politicologie in de Nederlandse taal die zo omvattend en systematisch de discipline presenteren als Deschouwer en Hooghe hebben gedaan in dit boek. Vooral indrukwekkend is de heldere stijl van uitleggen, voorzien van veel treffende voorbeelden en illustraties. Dit maakt deze inleiding in de politieke wetenschappen geschikt voor het onderwijs op zowel tertiair als universitair niveau.’
Hans Keman, Hoogleraar vergelijkende politicologie Vrije Universiteit Amsterdam

‘Ik heb dit boek met plezier en bewondering gelezen – met bewondering vanwege de diepgang en de belezenheid van de auteurs, met plezier vanwege de lichtvoetigheid en de leesbaarheid van dit nu al klassieke handboek. Politiek is een ideale introductie in de politiek en de politicologie, lichtvoetig en diepgravend, geschreven door twee van de meest getalenteerde politicologen uit de Lage Landen.’
Mark Bovens, Hoogleraar bestuurskunde, Universiteit Utrecht

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor studenten politicologie en is ook interessant voor studenten beleids- en bestuurswetenschappen en sociologie.

Aanvraag docentexemplaar

Ik wil dit boek beoordelen
Dit boek is al aanbevolen literatuur
Dit boek is al verplichte literatuur

M V
Privé Zakelijk
 
 

Een docentexemplaar wordt uitsluitend verstrekt aan docenten van reguliere MBO-, HBO- en WO-instellingen. Wij behandelen alleen aanvragen die gedaan zijn met het e-mailadres dat u heeft bij uw instelling. We behouden ons het recht voor aanvragen niet te honoreren. In dat geval nemen we altijd contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Klik hier voor meer informatie

Vier weken na verzending sturen wij u een e-mail waarin wij u uitnodigen om online enkele evaluatievragen te beantwoorden.

Uw gegevens worden opgenomen in onze docentendatabase en worden gebruikt om u te informeren over nieuwe relevante studietitels op uw vakgebied.