Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Ontsporende vrijheid

Over de maatschappelijke betekenis van ondermijning en het belang van een onorthodoxe aanpak daarvan

Ontsporende vrijheid
  • Jaar van uitgave 2019
  • 54 pagina's
Auteur:Hans Boutellier, Caspar Hermans en Femke van de Plas
Icon_printbook 978‐94‐6236‐956‐6 | paperback | 1e druk | € 12,00
Icon_ebook 978‐94‐6274‐604‐6 | digitaal boek | € 12,00

Nederland liep voorop in vrijheid en tolerantie, vooral qua drugsbeleid. Het leidde tot een uitbundige cultuur, beschermd door de GGD en de politie. In deze context groeide een industrie die uitblinkt in variatie, organisatie en ontwrichting van de gewone samenleving. Deze ondermijnende criminaliteit staat in het brandpunt van de belangstelling. De huidige overheidsorganisatie lijkt slecht toegerust voor een effectieve aanpak ervan.

Ruim vijf jaar geleden werd een Taskforce ingesteld om de problemen in Brabant en Zeeland te lijf te gaan. De auteurs analyseren de maatschappelijke context van de problemen en berichten over de onorthodoxe wijze waarop deze in het zuiden van het land zijn aangepakt. Ondermijning verwijst naar de illegale warboel die groeit in een complexe omgeving. Maar er ontstond een interessante tegenstrategie.

Auteursinformatie

Caspar Hermans was directeur van de Taskforce Brabant-Zeeland. Femke van de Plas was beleidsadviseur van de Taskforce en regionaal programmaleider ondermijning en thans zelfstandige. Hans Boutellier deed onderzoek naar de werkwijze van de Taskforce.