Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Ondernemen in de open samenleving

Ondernemen in de open samenleving
  • Jaar van uitgave 2019
  • 110 pagina's
Redacteur:Rutger Claassen en Judith van Erp
Icon_printbook 978‐94‐6236‐967‐2 | paperback | 1e druk | € 26,50
Icon_ebook 978‐94‐6274‐638‐1 | digitaal boek | € 26,50

Internationale markten zijn de afgelopen decennia sterk mondiaal ontwikkeld en veel bedrijven zijn in deze geglobaliseerde context uitgegroeid tot belangrijke, quasi-politieke spelers. Deze stormachtige economische ontwikkelingen bieden kansen en welvaart aan velen, maar kennen ook schaduwzijden, van milieuschade tot belastingontwijking. In deze bundel verkennen de auteurs het idee van de ‘open samenleving’ om vat te krijgen op deze nieuwe realiteit.

De open samenleving naar het ideaal van Popper, waarin mensen de vrijheid hebben om hun mening uit te drukken, initiatief te nemen en elkaar tegen te spreken, wordt gezien als de grondslag voor vrijheid, welvaart en vooruitgang. Deze bundel onderzoekt of de toegenomen openheid van markten de open samenleving als politiek ideaal dichterbij heeft gebracht. De auteurs werpen vanuit verschillende perspectieven een kritisch licht op de bedreigingen die voortvloeien uit mondiale markten en de toegenomen macht van ondernemingen. Ze stellen óók de vraag of het gedachtegoed van de open samenleving inspiratie kan bieden bij het tegengaan van die bedreigingen. Kunnen nieuwe vormen en interpretaties van ‘openheid’ worden gevonden, die tegenwicht bieden tegen de excessen van de vrijemarkteconomie?

Auteursinformatie

Rutger Claassen is hoogleraar Politieke Filosofie en Economische Ethiek bij het Departement Filosofie & Religiewetenschappen, Judith van Erp is hoogleraar Publieke Instituties bij het Departement Bestuurs & Organisatiewetenschap, beide aan de Universiteit Utrecht.  Beiden zijn verbonden aan het platform ‘Markten en ondernemingen in open samenlevingen’, waarin multidisciplinair onderzoek naar de werking van markten en ondernemingen wordt gebundeld.