Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Lessen uit crises en mini-crises 2018

Lessen uit crises en mini-crises 2018
  • Jaar van uitgave 2019
  • 274 pagina's
Redacteur:Vina Wijkhuijs en Menno van Duin
Icon_printbook 978‐94‐6236‐984‐9 | paperback | 1e druk | € 35,50
Icon_ebook 978‐94‐6094‐438‐3 | digitaal boek | € 35,50 / gratis / gratis

In deze zevende editie in de reeks Lessen uit crises en minicrises worden veertien bijzondere gebeurtenissen uit het jaar 2018 beschreven en beschouwd. Het jaarboek gaat onder meer in op de extreem droge zomer die een voorbode leek te zijn van wat ons door de klimaatverandering te wachten staat. Ook wordt aandacht geschonken aan de aardbeving in Zeerijp, die voor het kabinet aanleiding was om de aardgaswinning op korte termijn te stoppen, aan het Stintongeval in Oss, de besmeurde zwanen in Maassluis, de steekincidenten in Amsterdam en Den Haag en het vreugdevuur in Scheveningen. In elk hoofdstuk wordt een dilemma of thema beschouwd dat zich ook in een toekomstige situatie kan voordoen. Bestuurders en professionals werkzaam op het terrein van crisisbeheersing en veiligheidsmanagement kunnen hiermee hun voordeel doen.

Het inleidende hoofdstuk schetst de rode draden uit de casus. Centrale thema’s zijn: de impact van institutionele crises, de rol van de burgemeester, ook wanneer hij of zij niet direct de leiding heeft, het proces van op- en afschaling en de rol van burgers en de media.