Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Integraal werken loont

Onderzoek naar de veiligheidsstrategie B3W bij woninginbraken

Integraal werken loont
  • Jaar van uitgave 2017
  • 148 pagina's
Auteur:J.M. Lam, A. Rottenberg, M.A.R. Sinke, E.Y. Tigchelaar en N. Kop
Reeks:Onderzoeksreeks Politieacademie
Icon_printbook 978‐94‐6236‐782‐1 | paperback | 1e druk | € 28,00
Icon_ebook 978‐94‐6274‐751‐7 | digitaal boek | € 18,99

Hoewel het aantal woninginbraken inmiddels al enige jaren afneemt, blijft de maatschappelijke impact groot. Slachtoffers worden geraakt in de omgeving die zij als het veiligst beschouwen: hun eigen woning. Vanwege de impact op de slachtoffers worden woninginbraken aangemerkt als high impact crimes. Het is dus niet verwonderlijk dat de overheid er veel aan gelegen is om deze vorm van criminaliteit terug te dringen. Een wapen in deze strijd is B3W.

B3W is een veiligheidsstrategie die het beste van probleemgericht werken, informatiegestuurde politie en burgerparticipatie in zich verenigt. Dit onderzoeksrapport beschrijft hoe B3W in de politie-eenheden Noord-Holland, Zeeland-West-Brabant en Den Haag wordt toegepast om woninginbraken aan te pakken en welke factoren hierop van invloed zijn. Uit het onderzoek blijkt dat een goede probleemanalyse, sturen op basis van relevante informatie, integraal werken en de aanwezigheid van regievoerders bepalende factoren zijn voor de effectiviteit van deze veiligheidsstrategie.

Auteursinformatie

Drs. Jerôme Lam is psycholoog. Hij bekleedde diverse functies binnen het basispolitieonderwijs en is nu werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker aan de Politieacademie. De laatste jaren heeft hij onderzoek gedaan naar de aanpak van woninginbraken en ondermijnende criminaliteit. Tegenwoordig doet hij onderzoek op het terrein van burgerparticipatie.

Drs. Adriaan Rottenberg is antropoloog. Hij is sinds 2013 als zelfstandig ondernemer in de sociale wetenschappen onder meer actief als programmamedewerker bij Politie & Wetenschap en docent en onderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam. Maarten Sinke MCI is werkzaam als recherchekundige binnen de politie-eenheid Rotterdam, nadat hij een aantal jaar diverse andere functies heeft bekleed binnen de basispolitiezorg, de opsporing en als beleidsadviseur.

Drs. Eelco Tigchelaar is criminoloog en als recherchekundige werkzaam binnen de politie-eenheid Midden-Nederland.

Dr. Nicolien Kop is psycholoog en sinds 2010 lector Criminaliteitsbeheersing & Recherchekunde aan de Politieacademie. Sinds begin jaren negentig doet zij op breed terrein onderzoek bij en naar de politie, waarvan de afgelopen vijftien jaar specifiek binnen de opsporing. In 2012 sprak zij haar lectorale rede uit: Van opsporing naar criminaliteitsbeheersing.