Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Handhaving

Het spel tussen inspecteur en inspectee

Handhaving
  • Jaar van uitgave 2019
  • 215 pagina's
Auteur:Hans de Bruijn en E.F. ten Heuvelhof
Reeks:Studieboeken bestuur en beleid
Voor docenten: Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Icon_printbook 978‐94‐6236‐666‐4 | paperback | 2e druk | € 37,00

2e druk

Toezicht en handhaving blijven hoog op de maatschappelijke en politieke agenda staan. Of het nu gaat om belastingontwijking door internationaal opererende bedrijven, coffeeshopbeleid, voedselveiligheid, onderwijskwaliteit, enzovoort, steeds zijn er problemen met regelnaleving en rijzen er vragen over de effectiviteit van de handhaving. 

Dit boek verkent een aantal van deze handhavingsproblemen. Het kiest hiervoor het perspectief van de professional: de inspecteur die daadwerkelijk het contact onderhoudt met de inspectee en die steeds voor dilemma’s staat hoe te handelen. Met name het strategische gedrag van inspectees ligt ten grondslag aan deze dilemma’s en het is dan ook dit strategische gedrag dat centraal staat in dit boek. Dit kat-en-muisspel tussen inspectee en inspecteur kan vele vormen aannemen, van window dressing en ´ja zeggen, nee doen´ tot verdeel- en-heersstrategieën en information-overload. Handhaving beschrijft deze strategische gedragingen, veelal in de vorm van korte cases, zoals sjoemelsoftware, dopingschandalen en financiële crises. Het geeft aan welke problemen dit strategisch gedrag oplevert voor de handhavers en hoe zij in de praktijk hiermee omgaan. Het boek schetst een aantal mogelijkheden om dit effectiever te doen. 

Nieuw in de tweede druk
Een aantal hoofdstukken is geschrapt, er is een nieuw hoofdstuk toegevoegd en een groot aantal paragrafen is herschreven of geheel nieuw. Veel voorbeelden zijn geactualiseerd. De opzet van het boek is echter ongewijzigd gebleven.

Doelgroep

Handhaving kruipt in de haarvaten van het professionele toezicht en beschrijft levensecht de dilemma’s waarvoor handhavers dagelijks staan. In een vlotte stijl beschrijft het de actuele handhavingspraktijk met een keur aan voorbeelden uit de meest uiteenlopende sectoren. Dit domeinoverstijgende karakter maakt het boek zeer geschikt voor een breed publiek: beleidsontwikkelaars, inspecteurs, toezichthouders, handhavingsorganisaties en het onderwijs, maar ook voor eenieder die van doen heeft met een handhavende overheid.

Aanvraag docentexemplaar

Ik wil dit boek beoordelen
Dit boek is al aanbevolen literatuur
Dit boek is al verplichte literatuur

M V
Privé Zakelijk
 
 

Een docentexemplaar wordt uitsluitend verstrekt aan docenten van reguliere MBO-, HBO- en WO-instellingen. Wij behandelen alleen aanvragen die gedaan zijn met het e-mailadres dat u heeft bij uw instelling. We behouden ons het recht voor aanvragen niet te honoreren. In dat geval nemen we altijd contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Klik hier voor meer informatie

Vier weken na verzending sturen wij u een e-mail waarin wij u uitnodigen om online enkele evaluatievragen te beantwoorden.

Uw gegevens worden opgenomen in onze docentendatabase en worden gebruikt om u te informeren over nieuwe relevante studietitels op uw vakgebied.