Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Gezocht: Pioniers

Strategische samenwerking in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit

Gezocht: Pioniers
  • Jaar van uitgave 2017
  • 250 pagina's
Auteur:Sanderijn Cels, Jorrit de Jong en Martijn Groenleer
Icon_printbook 978‐94‐6236‐752‐4 | paperback | 1e druk | € 28,00
Icon_ebook 978‐94‐6274‐703‐6 | digitaal boek | € 18,99

Illegale wietplantages, mensenhandel, XTC-labs, grootschalige fraude – de georganiseerde criminaliteit grijpt om zich heen in Nederland. Bestuurders worden geïntimideerd, ondernemers worden medeplichtig gemaakt en kwetsbare burgers worden uitgebuit. De samenleving wordt ondermijnd. Politie en justitie kunnen het probleem niet alleen aan. Conventionele methoden van opsporing en vervolging schieten te kort. Daarom zoeken medewerkers van de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en gemeenten naar strategische en innovatieve manieren om criminaliteit te bestrijden. Op tal van plekken in het land werken deze pioniers samen om criminelen te raken waar ze het meest kwetsbaar zijn.

Maar pionieren in de publieke sector is niet eenvoudig. Hoe agendeer je bijvoorbeeld problemen die onzichtbaar en ongrijpbaar zijn? Hoe formuleer je gezamenlijke doelen, terwijl de betrokken partijen allemaal hun eigen belangen en prioriteiten hebben? Hoe krijg je toestemming voor het testen van een nieuwe aanpak waarvan het succes niet gegarandeerd is? Hoe regel je capaciteit in tijden van schaarste? En hoe weet je of een nieuwe aanpak succesvol is wanneer effecten moeilijk meetbaar zijn?

Dit boek analyseert dergelijke strategische uitdagingen en introduceert inzichten uit de bestuurskunde en de organisatie- en managementwetenschappen om daar effectief mee om te gaan. Het bevat tientallen concrete casus uit de praktijk en handzame kaders met vragen en tips. Het is geschreven voor innovatieve professionals en managers in de publieke sector in het algemeen – en voor hen die werkzaam zijn in de veiligheids- en justitieketen in het bijzonder.

Auteursinformatie

Sanderijn Cels is als docent verbonden aan Harvard University en is Fellow bij het Carr Center for Human Rights Policy op de Harvard Kennedy School.

Jorrit de Jong is wetenschappelijk directeur van het Innovations in Government programma op de Harvard Kennedy School en leidt daar onder meer het Bloomberg Harvard City Leadership Initiative.

Martijn Groenleer is hoogleraar Recht en Bestuur aan Tilburg University en directeur van het Tilburg Center for Regional Law and Governance.