Bestel deze publicatie
annuleerbestel

De verdachte in de ketens

Informatie delen in ketens en netwerken

De verdachte in de ketens
  • Jaar van uitgave 2019
  • 126 pagina's
Auteur:Wim Borst
Icon_printbook 978‐94‐6236‐892‐7 | 1e druk | € 30,50
Icon_ebook 978‐94‐6274‐971‐9 | digitaal boek | € 30,50

Rechtshandhaving is tegenwoordig vaak een kwestie van multidisciplinaire samenwerking, waarbij het openbaar bestuur, Justitie en private partijen zijn betrokken. Zij werken samen in ketens en netwerken. Drie disciplines zijn in vrijwel elk samenwerkingsverband aan de orde: straf- en sanctierecht (omdat dat de harde kern is van handhaving), keteninformatisering (omdat informatie moet worden uitgewisseld in en tussen ketens) en gegevensbescherming (privacy). Het unieke van dit boek is dat het een kennismaking biedt met deze drie perspectieven in hun onderlinge samenhang. Op een laagdrempelige manier brengt het theorie en praktijk bij elkaar.

‘Inspirerend, rijk en uiterst verhelderend’ – Corien Prins, voorzitter Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en hoogleraar recht en informatisering, TILT/Universiteit Tilburg

‘Een fantastisch boek: heel toegankelijk en wat mij betreft verplichte kost voor iedereen in de strafrechtketen.’ – Hugo Hillenaar, Directeur Strafrechtketen

Doelgroep

Het boek helpt adviseurs, bestuurders, enterprise architecten, informatici, managers, professionals, programmamanagers en projectleiders om meer grip te krijgen op de keteninformatisering waaraan of waarmee zij werken.

Auteursinformatie

Wim Borst studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en (dertig jaar later) informatiemanagement aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte als docent en onderzoeker aan de Universiteit Leiden, waar hij promoveerde op een proefschrift over ‘De bewijsmiddelen in strafzaken’ (1985), en als gerechtsauditeur bij het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad. Tegenwoordig werkt hij als beleidsadviseur bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De laatste vijftien jaar richt zijn werk zich op de keteninformatisering in het strafrecht.