Bestel deze publicatie
annuleerbestel

De sterrendans van Europa

Drie jaar Brusselse blogs 2016-2019

De sterrendans van Europa
  • Jaar van uitgave 2019
  • 146 pagina's
Auteur:Winand L.E. Quaedvlieg
Icon_printbook 978‐94‐6236‐975‐7 | paperback | 1e druk | € 23,50
Icon_ebook 978‐94‐6094‐226‐6 | digitaal boek | € 23,50

Met een voorwoord van Frans Timmermans

Bij het Nederlandse EU-voorzitterschap in 2016 begon Winand Quaedvlieg een maandelijkse blog over Europa. Gebeurtenissen waar hij professioneel direct of indirect bij betrokken was, werden verpakt in korte schetsen waarin grotere Europese vragen en ontwikkelingen en kleinere persoonlijke anekdotes verweven zijn.

De nu in De sterrendans van Europa gebundelde blogs bieden een soort dagboek van drie jaar Brussel, tot en met de Europese verkiezingen in 2019. Er komen dramatische momenten in voor, zoals het Britse Brexit-referendum en, van een heel andere orde, de Brusselse aanslagen in 2016. Het boek toont hoe de sfeer en het beleid in Europa geleidelijk veranderen door zorgen over rechts-populistische partijen, de komst van Donald Trump of groeiende onrust over China, terwijl Brussel daarnaast bezig is met een brede sociaal-economische agenda, niet minder belangrijk voor burgers en bedrijven.

De sterrendans van Europa neemt een brede lezersgroep op een speelse manier mee in het Brusselse gebeuren en biedt professionals, studenten en iedere lezer met interesse voor Europa een boeiende inkijk in de wereld van een Europese ondernemerslobby. Het geeft ook een originele invalshoek om een beeld te krijgen van Brusselse ontwikkelingen over een langere en veelbewogen tijd.

Auteursinformatie

Winand Quaedvlieg is sinds 2015 hoofd van het Kantoor Brussel van VNO-NCW en MKB-Nederland. Daarvóór was hij bij deze ondernemingsorganisaties meer dan twee decennia verantwoordelijk voor internationaal-economische dossiers, waaronder de handelspolitiek van EU en WTO. Ook doceerde hij tien jaar parttime Europese handelspolitiek aan de masterspecialisatie European Union Studies van de Universiteit Leiden. Hij studeerde Nederlands en Europees recht in Nijmegen en Nancy (Fr.).