Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Coproductie in de publieke sector

Coproductie in de publieke sector
  • Jaar van uitgave 2018
  • 148 pagina's
Auteur:A.J. Meijer
Redacteur:M. Honingh, T.P.S. Steen, Bram Verschuere en T. Brandsen
Icon_printbook 978‐94‐6236‐781‐4 | paperback | 1e druk | € 27,00

In de participatiesamenleving is de burger geen passieve ontvanger van overheidsdiensten, maar een actieve deelnemer. Coproductie van publieke diensten betekent dat publieke professionals samen met burgers deze diensten vormgeven. Dat klinkt prachtig, maar de vraag is: hoe kunnen zij dit doen? Op deze vraag geeft Coproductie in de publieke sector antwoord door lessen te trekken uit de praktijk.

Dit boek laat zien hoe professionals in verschillende beleidssectoren – energie- en milieubeleid, armoedebestrijding, onderwijs, veiligheid – manieren hebben gevonden om coproductie vorm te geven en wat de dilemma’s zijn die zij in de praktijk ervaren. Professionals zoeken daarbij steeds naar aansluiting bij motivaties van burgers, naar een passende rol voor professionals, naar meerwaarde van coproductie en naar betrokkenheid van alle burgers.

Pasklare oplossingen voor de inrichting van coproductie in de praktijk – do’s-and-don’ts – biedt dit boek niet, maar wel rijke inzichten uit diverse praktijken en richtinggevende ontwerpvragen. Coproductie in de publieke sector biedt professionals in de publieke sector daarmee een basis voor de ontwikkeling van een aanpak die aansluit op de eigen situatie.