Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Bouwen aan maatschappelijke waarden

Publiek-private samenwerking bij multifunctionele sportaccommodaties

Bouwen aan maatschappelijke waarden
  • Jaar van uitgave 2019
  • 166 pagina's
Auteur:Maikel Waardenburg, Sofie van den Hombergh en Maarten van Bottenburg
Icon_printbook 978‐94‐6236‐950‐4 | paperback | 1e druk | € 37,50
Icon_ebook 978‐94‐6274‐525‐4 | digitaal boek | € 37,50

Publiek-private samenwerking (PPS) is een in populariteit groeiende organisatievorm bij het realiseren en exploiteren van maatschappelijke voorzieningen. Voor publieke en private partijen is er de gezamenlijke opdracht om via PPS een maatschappelijke bijdrage te leveren. Maar een PPS is complex en staat garant voor spanningen, zo laat dit boek zien. Dit brengt een extra uitdaging teweeg voor het afstemmen van de kwaliteit van maatschappelijke voorzieningen op lokale behoeften en sociale opgaven.

In dit boek verklaren de auteurs de herkomst van spanningen in PPS bij het realiseren van multifunctionele sportaccommodaties en wijzen zij op mogelijkheden voor het innoveren van PPS. Zij introduceren een nieuw type PPS, de waardengerichte PPS, en komen met concrete aanbevelingen voor het versterken van het verbindend vermogen van actoren in een PPS.